MUDr. Jitka Scheeová

MUDr. Jitka Scheeová

Vedoucí lékař a školitel:

Telefon: +420 553 626 528, +420 776 772 793

E-mail: jitka.scheeova@seznam.cz

 • Promoce na Lékařské fakultě University Palackého
  v Olomouci v roce 1973.
 • Atestace 1. stupně ze stomatologie v roce 1978.
 • Člen České stomatologické komory (ČSK).
 • Držitel osvědčení ČSK.
 • 14 let školitelem mladých lékařů v popromoční přípravě
  k licenční zkoušce z "Praktického zubního lékařství" pro získání "Osvědčení ČSK" pro výkon povolání.
 • Člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
 • Člen české radiobiologické společnosti, Sekce pro využití laseru v medicíně.
 • Externí pracoviště předpromoční prázdninové praxe studentů stomatologické fakulty University Palackého
  v Olomouci.