Parodontologie

Tato kapitola je téměř totožná s kapitolou P R E V E N C E .

Existují však pacienti,u kterých se  přes veškerou snahu o dobrou hygienu, parodontóza rozvine.Jde většinou o určité genetické predispozice k tomuto onemocnění,či jiná závažnější celková onemocnění,poškozující metabolické procesy lidského organismu jako celku.Potom pro záchranu chrupu existuje téměř výlučně naděje ve formě aplikace regeneračních dávek Laseru.