Náš tým

Náš tým

Lucie Quissová       zubní sestra 

—————

—————

MUDr. Jitka Scheeová

MUDr. Jitka Scheeová

Vedoucí lékař a školitel:

Telefon: +420 553 626 528, +420 776 772 793

E-mail: jitka.scheeova@seznam.cz

 • Promoce na Lékařské fakultě University Palackého
  v Olomouci v roce 1973.
 • Atestace 1. stupně ze stomatologie v roce 1978.
 • Člen České stomatologické komory (ČSK).
 • Držitel osvědčení ČSK.
 • 14 let školitelem mladých lékařů v popromoční přípravě
  k licenční zkoušce z "Praktického zubního lékařství" pro získání "Osvědčení ČSK" pro výkon povolání.
 • Člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
 • Člen české radiobiologické společnosti, Sekce pro využití laseru v medicíně.
 • Externí pracoviště předpromoční prázdninové praxe studentů stomatologické fakulty University Palackého
  v Olomouci.

 

—————

MUDr. Lucie Zdražilová

MUDr. Lucie Zdražilová

Praktická zubní lékařka:

Telefon: +420 553 625 528

E-mail: jitka.scheeova@seznam.cz

 • Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze -obor stomatologie v roce 2003.
 • Osvědčení způsobilosti pro výkon povolání ČSK získala v roce 2006.
 • Nyní pracuje na částečný úvazek z důvodu MD
 • Je členkou České stomatologické společnosti a také
 • členkou České lékařské společnosti J.E.Purkyně
 • Jde o zkušenou lékařku,která se intenivně vzdělává v oboru laserové medicíny a laserové stomatologie.
 • Zvládá všechny běžné úkony konservační,protetické i chirurgické stomatologie a také parodontologii a dětskou stomatologii

—————

Kateřina Honková

Kateřina Honková

Vedoucí zubní asistentka,školitel zubních sestřiček

Telefon: +420 553 625 528

E-mail: jitka.scheeova@seznam.cz

 • Vzdělání:Všeobecná zdravotní sestra,zubní sestra-t.č. na MD ale brigádnicky již na částečný úvazek pracuje.Je to velmi zkušená zubní sestra,na našem pracovišti léta zacvičená.

—————

Zdenka Kočí

Zdenka Kočí

Zubní technik:

Telefon: +420 553 625 528

E-mail: jitka.scheeova@seznam.cz

 • Vzdělání: Střední zdravotnická škola s maturitou -obor zubní technik
 • Absolvovala řadu vzdělávacích kurzů, praktických i teoretických ,, vč. mezinárodních kongresů - Pražské dentální dny.
 •  Pracuje s kovokeramikou, celokeramickými náhradami a zásuvnými spoji a veškerými běžnými protetickými náhradami.

   

—————

Kamila Kadlubiecová

Kamila Kadlubiecová

Zubní technik

vzdělání:Mendelovo gymnazium Opava- zakončeno maturitou a Střední zdravotnická škola,obor zubní technik rovněž zakončeno maturitní zkouškou v r.1994.Je to erudovaný zubní technik, pracující s kovokeramikou,celokeramikou,zásuvnými spoji a všemi běžnými zubními náhradami snímacími i pevnými.

—————